۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

خاموشی چراغ های خیابان ها برای صرفه جویی ، افزایش جرم و جنایت

چند روزی است که چراغ های بسیاری از خیابان ها روشن نمیشود. مثلا دیشب نارمک بودم کوچه های نارمک همه تاریک بودند با اینکه تیرهای برق و لامپ سراسر تمام کوچه ها بود ولی خاموش بودند. فلکه اول و دوم تهرانپارس هم همینطور بود. احتمالا چراغ ها رو خاموش میکنند که در مصرف برق صرفه جویی کنند. همین خاموشی و تاریکی باعث افزایش جرم میشه! به راحتی میشه در کوچه ها از هرکسی خفت گیری بشه و خوشبختانه نیروی انتظامی هم که خیلی فعاله!

همین  ماجرا رو بزاری پیش خبر چند وفت پیش خبرآنلاین که در خیابان های شرق تهران خفت گیری زیاد شده و تاریکی رو هم بهش اضافه کنی و چند وقت دیگه هم حذف یارانه ها در پیشه، به راحتی میشه گفت که تا چند روز آینده ساعت 4 بعد از ظهر امنیت رفت و آمد نداری!

آمار رسمی ندیدم ولی فکر کنم تو این پنج سال و نیم مهرورزی آمار جرم و جنایت چندین برابر شده باشه!
Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other ::

زگهواره تا گور بیخیال!Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other ::

۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

چند پرسش دشوار


کدام دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟
کدامشان دوقلو می باشند؟
چند تا زن در عکس دیده میشود ؟
چند نفرشان خوشحال هستند؟
چند نفرشان ناراحت می باشند؟


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other ::